ข่าวทั่วไป/นักศึกษา ม.ภาคฯ รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย

 
              

                   เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ที่อาคาร 9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สภากาชาดไทย และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ ) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 ”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  และประชาชนทั่วไป  ได้ร่วมบริจาคโลหิต  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล  ซึ่งกิจกรรมนี้้เป็นกิจกรรมทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะอย่างสร้างสรรค์  การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม  ตามแนวนโยบายของสำนักงานกองทุน ซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์  บุคลากร และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมบริจาคโลหิต กว่า 200 คน 

 

 

ภาพกิจกรรม 

“กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 ”

 

 

  

 

 

 

 

อ่าน : 217ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 23:16:52

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง