ข่าวทั่วไป/ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การจัดทำภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

 
  

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมขอเชิญเข้าร่วมอบรม

 

“หลักการรับรู้รายได้ NPAEs รายได้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
และรายได้ธุรกิจเฉพาะ และการจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ
(CPA) และ ผู้ทำบัญชี (CPD)”

 

 

 

รายละเอียดคลิก   

 

 

ลงทะเบียนคลิก   

 

แนบหลักฐานการชำระเงิน   

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร   

 

 

 

**ต้องใช้ Gmail ในส่วนของขั้นตอนการแนบหลักฐานการชำระเงิน

 

อ่าน : 1,488ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 23:18:54

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง