ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล ปี 63 - จ.ขอนแก่น -

 
  

 

                วันที่ 18 ธันวาคน 2562 ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ามอบสิ่งของสนับสนุน การจัดงานวันคนพิการสากล จ.ขอนแก่น  ประจำปี  2562  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น  ตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้กำลังใจคนพิการ ครอบครัว และเครือข่าย  โดยคาดว่าในวันงานจะมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน 

อ่าน : 999ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 22:51:26

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง