ข่าวทั่วไป/บุคลากร - นศ.ม.ภาคฯ พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และผ้าห่มเจดีย์พระธาตุนครเดิม

 
 



 

                เมื่อวันที่ 15 ก.ค.62  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ วัดธาตุ พระอารามหลวงอ.เมือง จ.ขอนแก่น   โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับพุทธศาสนิกชน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนชุมชนต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้ วัดพระธาตุ ถือเป็นวัดเก่าแก่ของ จ.ขอนแก่น ที่มีเจดีย์พระธาตุนครองค์เดิม เป็นศาสนวัตถุสำคัญที่สร้างขึ้นครอบเจดีย์องค์เดิมที่พระนครบริรักษ์ เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่นสร้างเอาไว้ เพื่อเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธพระลับ พระคู่บ้านคู่เมือง จ.ขอนแก่น  และในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจะมีพิธีห่มผ้าพระธาตุเป็นประจำทุกปี โดยผู้มีผู้จิตศรัทธาจองเป็นเจ้าภาพผ้าห่มเจดีย์เป็นประจำตลอดมา 

 

                ซึ่งกิจกรรมนี้ จะทำให้นักศึกษา เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และพิธีห่มผ้าพระธาตุเป็นประจำปีซึ่งเป็นพิธีอันดีงามที่ทำต่อเนื่องมาของชาวขอนแก่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรู้คุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

อ่าน : 506ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 22:21:15

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง