ข่าวทั่วไป/ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 62

 
  

กำหนดการ

กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562”

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.30 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

เวลา 14.30 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

เวลา 15.00 น.        ผู้รับใบอนุญาต

                              - จุดธูปเทียนบูชาพระปฏิมา

                              - วางพานดอกไม้หน้ารูปผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ

                              อธิการบดีกล่าวเปิดงาน

 

เวลา 15.20 น.        การแสดงโดยนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

 

เวลา 15.30 น.        ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอ่านประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2562

 

เวลา 15.40 น.        1) อธิการบดีนำคณาจารย์อาวุโส และผู้อาวุโสจากชุมชนสรงน้ำองค์พระปฏิมา

                                เทวรูป และภาพผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ตามลำดับ แล้วนั่งประจำเก้าอี้ เพื่อรับการสรงน้ำขอพร

                             2) อธิการบดีมอบของขวัญแด่ผู้อาวุโส ตามลำดับ แล้วนั่งประจำเก้าอี้ เพื่อรับการสรงน้ำขอพร

                             3) คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สรงน้ำองค์พระปฏิมา เทวรูป และภาพผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ

                                แล้วสรงน้ำขอพรจากผู้อาวุโส

 

เวลา 16.30 น.        เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหารว่าง

 

การแต่งกาย เชิญสวมใส่เสื้อลายดอกสีสันสดใส

 

 

ประเพณีที่ต้องทราบ

    - สรงน้ำเพื่อขอพรเท่านั้น

    - อย่าอวยพรผู้อาวุโส

   - พวงมาลัย ดอกมะลิ พร้อมอุปกรณ์การสรงน้ำขอพร เตรียมมาร่วมงานได้ตามอัธยาศัย

อ่าน : 1,398ข่าวจาก : - วันที่ : 2020-10-27 22:01:50

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง