ข่าวทั่วไป/ร่วมฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อ หลักการดำเนินชีวิต หลังสำเร็จการศึกษา

 
  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ. ขอนแก่น  ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อ "หลักการดำเนินชีวิต หลังสำเร็จการศึกษา"  โดย พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต  ในวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.2561 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก : fanpage พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

 

 

ซึ่งธรรมะบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม  การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่  ให้มีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ในสถานการณ์การประกอบการอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ที่ดี ทั้งกายและจิตใจ ที่สำคัญ คือ สามารถจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ เพื่อรับใช้สังคมได้ในอนาคต   ** ทั้งนี้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  LINE : @neuinfo  คลิก  https://bit.ly/2KWceFi  Facebook : https://www.facebook.com/neuinfo/ 

 

 

 

ภาพกิจกรรม : การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,800ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 21:28:51

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง