ข่าวทั่วไป/ตารางอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ CEFR

 
  

ตารางอบรมภาษาอังกฤษ

เพื่อสอบวัดระดับตามเกณฑ์ CEFR

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ

 

 

*วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 สอบครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ

**วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 สอบครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

***วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 สอบครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาภาคสบทบ

****วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 สอบครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

หมายเหตุ : อบรมห้อง 13203 และ 13405

 

*สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักอธิการบดี

อ่าน : 3,051ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 23:17:31

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง