ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561”

 
  

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ  อธิการบดี  พร้อมด้วย ดร.สุบัน มุขธระโกษา รองอธิการดีฝ่ายบริหาร, ดร.ประกรณ์ชัย  พลรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ , อาจารย์สุศิษฎ์  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่  และอาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3  “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561 ” Action for the Goals (The 3rd Annual Conference “Action for the Goals 2018”)  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องความยั่งยืนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความยั่งยืน  มีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง เข้าร่วม ณ  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมา

โดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองก็ได้เร่งดำเนินการเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในภารกิจสร้างความยั่งยืนให้กับสั่งคมและโลกใบนี้ เช่น การใช้พลังงานทางเลือกโดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคาร (Solar Roof) , การรณรงค์ลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง, การใช้กระเป๋าผ้ารักษ์โลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยในปีนี้  คือต้องการให้เกิดปฏิบัติการอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพราะสภาวะโลกร้อนและปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่อาจรอช้าได้อีกแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับที่ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ได้กล่าวใน การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปีนี้ด้วย

 

 

 

 

 

อ่าน : 808ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 23:17:05

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง