ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จับมือ Yuxi Normal University ประเทศจีน ทำความร่วมมือด้านการศึกษา

 
 พิธีลงนาม  MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ  Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ดร.สุบรรณ มุขธระโกธา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณ, ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และกลุ่มคณบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย  Mr.Zhang Xuewu Party Secretary of Yuxi Normal University, Ms.Ye Hong Deputy Dean of School of Business, Yuxi Normal University, MR.Mu Shiguang Deputy Dean of School of Physics and Electronic Engineering, Yuxi Normal University ,Ms.Yang Chun Deputy Dean of School of Foreign Exchange and Cooperation Division,Yuxi Normal University  พร้อมคณะโรงเรียนสอนภาษาโอวหยางขอนแก่น  ในโอกาสพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง 2  มหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

จากการหารือสิ่งที่ทั้ง 2 สถาบัน มีความเห็นตรงกันว่าอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกประการคือการเพิ่มสาขาที่เกี่ยวกับภาษาเพราะจะทำให้นักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษา โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสเรียนภาษาจีน และนักศึกษาของ Yuxi Normal University  จะได้มีโอกาสเรียนภาษาไทย  ทั้งนี้ความรู้ความสามารถด้านภาษานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการทำงานของนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ซึ่ง Mr.Zhang Xuewu Party Secretary of Normal University สภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า ความร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มมาตรฐานการศึกษาให้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย และ  Yuxi Normal University ของจีน มีคุณภาพทางการศึกษาทัดเทียมมหาวิทยาลัยสากลอื่นๆ 

 

จากนั้นอธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Yuxi Normal University เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศักยภาพด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และวิจัยของคณะ ที่พร้อมรองรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบันต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,126ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 23:14:39

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง