ข่าวทั่วไป/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

 
  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2561  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  โดย ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้ง ดร.สุบัน มุขธระโกษา และผศ.ดร.กนกอร บุญมี  รองอธิการบดี  ทั้งยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่านเข้าร่วมงาน  ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น เวลา 09.00 น. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นพิธีกรกล่าวทักทายและเปิดวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย เตรียมต้อนรับประธานในพิธีและคณาจารย์ฝ่ายบริหาร พร้อม "รำเชิญพานตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย" 
 
 
 
 
 
 
เวลา 10.00 น. ประธานจัดงาน ว่าที่ร้อยตรี โกวิทย์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน การจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ และสวัสดิการต่างๆ ของคณะ สำนัก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนแก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้เกิดความคุ้นเคยและรู้สึกเป็นกันเอง สร้างทัศนคติที่ดีต่อคณะ สาขาวิชา หลักสูตร และบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  มีใจความหลักมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อพร้อมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ตามปรัชญามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า "เป็นโอกาสอันดีที่กระผมได้มายืนอยู่ท่ามกลางนักศึกษา ที่พร้อมพัฒนาตนในทุกๆด้าน  ทั้งด้านคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพ  ตามปรัชญาที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรา ยึดมั่นว่า ผู้ที่เข้ามาศึกษาที่นี่ จะได้รับความรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติ การเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นอย่างดี และเติบโตขึ้น พร้อมกับคำว่าศักยภาพ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต ตามแบบอย่าง ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ และดร.มังกร  ภักดิ์โพธิ์  ที่อยากจะเห็นการพัฒนาด้านการศึกษา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับการศึกษาในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม "

 

 

 

เวลา 11.00 น. กิจกรรมเสวนาหัวข้อ "ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์" โดยตัวแทนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 4 ท่าน  ได้แก่ คุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม  จ.ขอนแก่น ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คุณธวัชชัย  โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตภาคอีสาน สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( DEPA ) ศิษย์เก่าสาขาคอมพิเตอร์, คุณดะไน แสงสี  กรรมการผู้จัดการบริษัทซันสตาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SSM.GROUP) ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคุณสลิตตา วิจิตรอมรพงษ์  ผู้จัดการธนาคารกสิกร สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น  ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี  ทั้ง 4 ท่าน ได้มาให้ข้อมูลเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

 

 

คนที่ประสบความสำเร็จได้จำเป็นไหมที่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดัง "ผมว่าจริงๆ มันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าว่า ทำตัวมีคุณภาพมากแค่ไหน" คุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม  จ.ขอนแก่น ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดท้ายด้วยการแนะนำนักกีฬาฟุตซอล นักกีฬาวอลเล่ย์บอล และการแสดงร้องเพลงของ นายเตชินท์  ปิ่นชาตรี นักศึกษารุ่นพื่ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัว NEU อย่างเป็นทางการ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ทุกคน
 
 
 

 


 
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
 

อ่าน : 2,359ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 23:17:56

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง