ข่าวทั่วไป/กำหนดการ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

 
  

 

กำหนดการ

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เวลา

 

07.30 น.                             - นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์

 

09.00 น.                             - อาจารย์และ นศ.รุ่นพี่ นำน้อง นศ.ใหม่ เข้าหอประชุมและนั่งตามที่นั่งที่ได้จัดไว้

                                          - พิธีกรกล่าวทักทาย นศ.ใหม่ และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมแจ้งกำหนดการ, แนะนำสถานที่

                                             และอื่นๆ

                                          - เปิดวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

 

09.30 น.                             - อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้อง

                                             ประชุม

                                          - ประธานในพิธีเข้าประจำที่นั่ง

                                          - รำเชิญบายศรีต้อนรับ

 

10.09 น.                             - พิธีเปิดงาน

                                          - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพธงชาติ

                                             พระบรมฉายาลักษณ์ และประจำแท่นรับคำกล่าวรายงาน

                                          - ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษากล่าวรายงาน

                                          - ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาใหม่

                                          - เปิดเพลงมหาฤกษ์

                                          - การแสดงพิธีเปิด “การฟ้อน-รำประยุกต์วัฒนธรรมอีสาน”

 

10.31 น.                             - พิธีกรแนะนำผู้บริหาร NEU. ทุกท่าน

 

11.00 น.                             - ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นักศึกษา NEU. ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

                                             โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

12.00 - 13.00 น.                 - ชมวีดีทัศน์กิจกรรมและรับประทานอาหารเที่ยง

 

13.00 - 16.00 น.                 - นักศึกษาใหม่แยกเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคณะ/สาขา

อ่าน : 1,725ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 23:15:49

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง