ข่าวทั่วไป/ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

 
 รวมน้ำใจเพื่อนไทย NEU เพื่อพี่น้อง สปป ลาว
ขอเชิญบุคลากร,นักศึกษา,ศิษย์เก่า,ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ 

จากกรณีเขื่อนแตกที่ สปป ลาว เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ทำให้พี่น้องชาวลาวต้องอพยพออกจากพื้นที่ ไปยังศูนย์อพยพจำนวนมาก แต่ยังขาดสิ่งยังชีพ อาทิ เสื้อผ้า,น้ำ,อาหารแห้ง 

ร่วมบริจาคได้ ณ ตึกสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่าน : 838ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 23:13:27

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง