ข่าวทั่วไป/NEU มอบทุนการศึกษา สร้างคนเก่ง เสริมคนดี พัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

 
  

NEU มอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี ผู้ที่ประพฤติดี

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แก่เยาวชนคนขอนแก่น

จำนวน 60 ทุน

 

คุณสมบัติ

- รับสมัคร ผู้ที่จบ ม.6/ปวช./ปวส.

- มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป

- มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น เข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อ

  ในระดับปริญญาตรี รับทุนต่อเนื่อง 4 ปี

 

ขอรับใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายในวันที่ 4 ส.ค. 2561

 

โทร 093-0585491 อ.ธราดล, 065-4906303 อ.พรนารี

 

 

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร   

 

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองความประพฤติ   

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ   

 

อ่าน : 1,042ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 23:10:48

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง