ข่าวทั่วไป/งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

 
  

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 NEUNIC 2018

เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

 

 

NEUNIC 2018 คลิก

อ่าน : 4,654ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 22:17:04

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง