ข่าวทั่วไป/พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
  

    อธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ พร้อมกับรองอธิการบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยได้รับเกียรติจากนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการมอบทุน ภายในงานยังได้

รับเกียรติจาก ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับประธานใน

พิธี และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน และยังมีตัวแทนจากพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าว

รายงานการมอบทุน ในครั้งนี้มีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 23 คน โดยพิธีมอบทุนครั้งนี้

จัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรูปภาพทั้งหมด   

อ่าน : 1,469ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 22:13:40

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง