ข่าวทั่วไป/ประกาศ เลื่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test)

 
  

ประกาศ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เลื่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test)

 

จากเดิม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

เลื่อนเป็น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

เวลา และสถานที่คงเดิม

 

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560

อ่าน : 1,583ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 22:37:01

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง