ข่าวทั่วไป/เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss. & Mr. NEU. ตัวแทนจากทุกคณะ ในการประกวด NEU. Freshy Day 2017

 
  

 

เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss. & Mr. NEU. ตัวแทนจากทุกคณะ ในการประกวด NEU. Freshy Day 2017

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14.30 - 18.00 น.

ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

M01 : บาส

รัฐศาสตร์ สุวรรณพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

W01 : จูน

วรัญญา นามจันดา

คณะบริหารธุกิจ

 

 

 

 

 

 

M02 : น็อต

ศรัณยู มูลตรี

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

W02 : แจน

รพีพรรณ สุวรรณจักร์

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

W03 : โบว์ตั๋น

ชลธิชา วงศ์สีทา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

M03 : ภูมิ

ศักดิ์ณรงค์ หลีซิม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

M04 : พีท

สันติภาพ วิภักดิ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

 

 

W04 : บีม

ศศิญามิน สินสุวรรณ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

 

 

 

 

M05 : มักซ์

มักซ์ ชาตรี มิลินค์โกวิช

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

 

 

W05 : ซาร่า

อริศรา ศรีแสง

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

 

 

 

 

M06 : เพชรซี่

พชรพล ตรีแก้ว

คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

W06 : ต้นอ้อ

จิตตรานุช สายสอน

คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

W07 : ไอซ์ด้า

รัตนประภา อรัญมาลา

คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

W08 : แพมแพม

ลลนา ราชสีเมือง

คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

อ่าน : 3,038ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 23:16:39

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง