ข่าวทั่วไป/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก และป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2559

 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
(ป.โท ป.เอก และป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
ณ ห้อง 13203 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 14,484ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 21:44:50

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง