ข่าวทั่วไป/ขอเชิญชวนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม

 
  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญชวนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนชาวขอนแก่น

ร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

อ่าน : 1,064ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 22:51:49

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง