ภารกิจอธิการบดี/คณะผู้บริหารร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

 
  

 

 

คณะผู้บริหารร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจษฎาราชเจ้า

และวันข้าราชการพลเรือน

อ่าน : 1,395ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 21:49:31

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง