ข่าวทั่วไป/สำนักวิทยบริการได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน

 
 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม

รายละเอียดการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ดูรูปเพิ่มเติม

อ่าน : 1,835ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ วันที่ : 2020-10-27 22:47:11

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง