ภารกิจอธิการบดี/คณะผู้บริหาร ม.ภาคฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 คนใหม่ ค่ายศรีพัชรินทร์

 
 ดร.เอกอนันต์  สมบัติสกุลกิจ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

ผศ.ดร.สุรเดช  ไสยกิจ  รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป

ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี   รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ดร.วิเชียร  รู้ยืนยง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เข้าพบและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

ในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 

ณ ห้อง ดอกคูณ  ค่ายศรีพัชรินทร์

วันที่ 15 ต.ค.2557

อ่าน : 2,664ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-10-27 22:34:22

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง